Featured Posts
Recent Posts

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2019 hyvä opettaja -tunnustus Oulun Sanginsuun koulun luokanope


Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2019 hyvä opettaja -tunnustuksen saa Oulun Sanginsuun koulun luokanopettaja Raija Veijola. Tunnustus luovutetaan hänelle Oulussa Pohjois-Suomen Opettajainpäivien yhteydessä lauantaina 01.02.2020. Tunnustuksen luovuttavat opetusministeri Li Andersson, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sekä Opi 20 puheenjohtaja Kai Lotvonen. Palkinto on jaettu vuodesta 2000 alkaen. Tänä vuonna lopullisen valinnan teki kajaanilainen näyttelijä Satu Tuuli Karhu.

”Olen erittäin kiitollinen, että tekemäni työ huomioidaan näin upealla tavalla. Tunnustus on minulle suuri kunnia”, Raija Veijola toteaa ja jatkaa: ”Opettajan tulee arvostaa omaa työtään ja jaksaa kehittää itseään. Opettaja tekee työtä omalla persoonallaan, hänen tulee olla aito ja innostunut työskentelystä lasten kanssa. Hyvä opettaja on myös kiinnostunut lasten kokonaisvaltaisesta kasvattamisesta.”

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen: ”Opettajat ja heidän esihenkilönsä tekevät joka päivä arjessa tärkeää, sitoutunutta tulevaisuustyötä. Arjen pienet teot jäävät yleensä huomiotta. On hyvä, että tällaisia ”Vuoden opettaja” -nostoja tehdään. Sen lisäksi, että siinä nostetaan esiin ansioitunut yksittäinen opettaja, siinä nostetaan esiin koko ammattialaa.”

Vuoden 2019 hyvä opettaja Raija Veijola työskentelee Oulussa, Sanginsuun koulussa, jonka mahdollisuuksia hän muistaa kehua. ”Saan työskennellä huippupaikassa, mielettömän hienossa työympäristössä ja työyhteisössä - koen olevani urani huipulla. Pieni kyläkoulu mahdollistaa jokaisen lapsen päivittäisen kohtaamisen ja huomioimisen. Jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi. Opetusjärjestelyt ovat joustavia ja voimme muuttaa suunnitelmia tilanteen vaatimalla tavalla. Kyläkoululla vanhempien tuki on korvaamaton! Uhkatekijänä on jälleen nostettu keskustelu koulun lakkauttamisesta, joka vie mielen matalaksi. Epävarmuus lasten, työyhteisön ja omasta tulevaisuudesta mietityttää kovasti. Vuosittain lakkautusuhan alla työskenteleminen kuluttaa aikuisiakin henkisesti, siksi olen pyrkinyt pitämään lapset näiden keskusteluiden ulkopuolella.”

Veijolalla on myös selvä näkemys siihen, jos Sanginsuun koulu saisi kerralla tilanteen normalisoitua ja rauhan tulevaisuuteen, millä tavalla se vaikuttaisi opettajien, kouluhenkilökunnan, vanhempien ja erityisesti lasten tulevaisuuteen:

”Työn suunnittelu helpottuisi valtavasti. Yhdysluokkaopetuksessa voisimme nykyistä enemmän keskittyä ns. vuorolukuun, jossa tiettyjen asioiden opetukseen keskitytään tänä vuonna ja toiset oppiainesisällöt opetetaan seuraavana vuonna. Materiaaleja hankkiessamme voisimme aidosti suunnitella pitkäjänteisiä hankintoja. Oppilaiden ei tarvitsisi jännittää tulevaisuuden puolesta, osa lapsista ahdistuu koulun lopettamiseen liittyvistä puheista. Me aikuiset emme osaa edes ajatella millaiset mittasuhteet koulun lopetusuhka lapsen mielessä saa.

Koululle on vaikea saada pysyviä opettajia, koska seuraavasta vuodesta ei koskaan tiedä. Viransijaisena toimivien opettajien on haettava työpaikkoja muiltakin kouluilta joka kevät. Koulumme ohjaaja ja siivoustyön sekä ruokapalveluiden moniosaaja joutuvat myös vuosittain miettimään missä yksikössä työt jatkuvat. Mikäli koulun tulevaisuus olisi vakaa, niin tulevien ekaluokkalaisten vanhemmat voisivat luottaa, että lähikoulu on heidän lastensa koulu. Tänäkin vuonna minulta tiedusteltiin kannattaako lasta ilmoittaa meidän kouluumme. Koulun lopetusuhka vaikuttaa tietysti myös kylän kehittymiseen ja uusien lapsiperheiden muuttoaikeisiin alueelle”, vuoden 2019 hyvänä opettajana palkittu Raija Veijola päättää.

Tunnustus luovutetaan Pohjois-Suomen opettajainpäivillä Madetojan salissa lauantaina 01.02.2020 klo 9:00 alkaen. Veijolan palkitsemisen lisäksi lauantaina tilaisuudessa kuullaan mm. Rosa Liksomia, Perttu Pölöstä, Jari Sinkkosta, Rauli Virtasta ja Meeri Koutaniemeä. Pohjois-Suomen Opettajainpäiviä eli tutummin OPI-päiviä on järjestetty Oulussa vuodesta 1971 lähtien kolmen vuoden välein


SANGINSUUN

KYLÄKOULU

-Oulu-

  • Facebook Social Icon

Ota yhteyttä

Osoite

© Copyright 2020 Sanginsuun kotikoulutoimikunta.

Puh: 044-7039580

Email: sanginsuunkotikoulutoimikunta@gmail.com

Sanginsuuntie 56, 90650 Oulu